Кәсіптік қазақ тілі / Профессиональный казахский язык №3 (43) 2017

http://turizm-hit.ru/

  

БҰЛ САНДА / В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уразалиева Динара
Әңгіме-дебаттың маңыздылығы

Баяхмет Жазира
Қалыптастырушы бағалаудың оқу белсенділігін арттыруға әсері

Төлек Жәмила
Оқытуда иновациялық әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы оқушылардың сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру

Камелева Журсан
Диалогтік оқытудың зерттеушілік әңгімесін қолдану арқылы оқушыларды өз ойларын дәлелдеуге үйрету

Ізімқұл Гүлнұр
Диaлогтiк оқу apқылы oқушылapдың өз ойын epкiн жeткiзe бiлуге үйрету

Рыскулбекова Зира
Оқу үшін бағалау – оқыту мен оқу сапасын жақсартатын құрал

Умбетова Замзия
Ашық сұрақтар қою арқылы оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауын қалыптастыру

Қалқамбай З.С.
ТАҚЫРЫПТЫҚ СӨЗДІК – ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ